Team Coaching

Team Coaching

Er gaat niks boven team work! Mocht het even minder lekker lopen, dan vinden we samen de oorzaak en oplossing. We focussen op samenwerking van botsende persoonlijkheden tot kleine procesaanpassingen om het voor iedereen werkbaar te maken. Voor je het weet draaien jullie als nooit te voren... in the zone!

Modder niet langer door en begin jullie team coaching nu!


Bel nu: 064 811 8765 of mail je vraag naar coaching@BearCrowd.nl

Elk team doorgaat verschillende fasen in de team ontwikkeling. Dit groeiproces naar team-volwassenheid is onvermijdelijk, noodzakelijk en brengt het beste in een team naar voren. Bij teambuilding worden de volgende fases doorlopen (model van Tuckman):

  • Forming (Oriëntatiefase) – Het groepsgevoel ontbreekt nog en individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen. De team leden blijven afwachtend en hebben behoefte aan sturing / leiding.
  • Storming (Machtsfase) – Team leden proberen hun positie in de groep in te nemen. Dit proces gaat vaak gepaard met strijd indien ideeën van de groepsleden (gedeeltelijk) botsen.
  • Norming (Normering fase) – Groepsleden komen dichter tot elkaar. Processen en (huis)regels krijgen vorm en de way-of-working wordt bepaald. Het team deelt nu gemeenschappelijke doelen en er is een wij gevoel. Iedereen pakt zijn rol en taak en de basis ligt voor goede samenwerking.
  • Performing (Prestatiefase) – Het team is “in the zone”! Team leden vullen elkaar aan, nemen het voor elkaar op en er wordt harmonieus samengewerkt. Men steunt elkaar om het gemeenschappelijke teamdoel te realiseren.
  • Adjourning (Afscheidsfase) – Het team wordt opgeheven.

Een goede begeleiding is essentieel om dit groeiproces optimaal te doorlopen. Zodra een team de “Performing” fase bereikt heeft, kan het meer leveren dan de losse individuen samen. Dit is dan ook het grootste verschil tussen een groep individuen en een team.

Elke wijziging in teamsamenstelling heeft in meer of mindere mate impact op de teambuilding. Dit wordt onder meer ervaren door een lagere productiviteit en stroevere samenwerking.. Elk team moet zich dan hervinden door opnieuw de cyclus Storming, Norming naar Performing te doorlopen. Afhankelijk van de impact van de wijziging kan dit korter of langer duren, of zelfs nooit meer bereikt worden. Team coaching kan hier uitkomst bieden.

Start nu jullie team coaching en groei door naar de performing fase!


Bel nu: 088 - 2327 000 of mail je vraag naar office@BearCrowd.nl