De SDE+ inzetten voor jouw bedrijf?

De SDE+ is een stimulance voor de productie van duurzame energie voor bedrijven en (non-)profit instellingen. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en de in verhouding hoge kostprijs van groene energie over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die u geproduceerd gaat worden.

Gefaseerde openstelling van de SDE+

De SDE+ kent in 2019 twee openstellingen. De eerste openstelling is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019.

Bear Crowd assisteert u graag bij het aanvragen van een SDE+ bijdrage. Dit is ingewikkeld en de aanvrager dient aan vele eisen te voldoen, zoals vergunningen, doorlaatwaarden van aansluitingen en exploitatieberekeningen.

De regeling is zo opgesteld dat deze opent in verschillende fases waarbij de vergoeding per fase toeneemt. Een goede strategie van aanvragen is essentieel omdat de vergoeding hoger wordt naarmate u langer wacht, maar met de tijd neemt de kans dat het budget wordt overschreden aanzienlijk toe. Nadat de subsidie is toegekend, volgt een bureaucratische onoverzichtelijk traject. Bear Crowd assisteert graag om de daadwerkelijke uitbetaling te realiseren.

Bespreek vrijblijvend de mogelijkheden.


Bel nu: 088 - 2327 000 of mail je vraag naar office@BearCrowd.nl